EASTER DAY กับความเป็นมาที่หลายคนไม่รู้

เชื่อได้ว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า “เทศกาลอีสเตอร์” กันมาบ้างแล้ว แต่มันคืออะไร?? มีความสำคัญอย่างไรต่อชาวคริสต์ทั่วโลก?? วันนี้เราจะมาเฉลยกันคะ

เทศกาลอีสเตอร์ หรือวันปัสกาก็คือวันที่เฉลิมฉลองพระเยซูคริสต์ทรงคืนพระชนม์ชีพจากความตาย และเป็นวันสิ้นสุดเทศกาลมหาพรต ซึ่งชาวคริสต์จะพร้อมใจกันระลึกถึงพระมหาทรมานของพระเยซูก่อนที่จะสิ้นพระชมน์บนไม้กางเขน โดยเทศกาลนี้จะมีระยะเวลาถึง 40 วัน เริ่มจากวันแรกชาวคริสต์จะพากันตั้งจิตอธิษฐานรำลึกถึงเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงถูกทรมานตามพระคัมภีร์ไบเบิ้ล รวมถึงการสวดภาวนา อดอาหาร ละเว้นสิ่งฟุ่มเฟื่อย บริจาคให้แก่คนยากไร้ ดำรงตนอยู่อย่างสมถะ

ส่วนวันที่เริ่มเทศกาลอีสเตอร์นั้นไม่มีวันที่ระบุตายตัว แต่ชาวคริสต์จะถือเอาวันอาทิตย์แรกหลังวันพระจันทร์เต็มดวงในเดือนเม.ย.เป็นวันแรกของเทศกาล พอหลังจากจบเทศกาลเฉลิมฉลองวันอีสเตอร์แล้ว ก็จะเข้าสู่เทศกาลปัสกา 50 วัน ในช่วงนี้ชาวคริสต์จะรื้อฟื้นความเชื่อที่ว่าพระเจ้าคริสตเจ้าได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง และจบเทศกาลในวันอาทิตย์สมโภชพระจิตเจ้า

ส่วนกิจกรรมในวันอีสเตอร์นั้น ครอบครัวชาวคริสต์จะพากันแต่งตัวสวยงามเพื่อมาร่วมพิธีในโบสถ์ พร้อมทั้งร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า มีดนตรี แสงเทียน ดอกไม้ นอกจากนั้นยังมีการนำไข่มาตกแต่งประดับประดาให้เป็นลวดลายสวยงามมอบให้แก่กันอีกด้วย บางโบสถ์อาจจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ด้วยการจัดกิจกรรม เกมสนุกๆ เช่นการนำไข่อีสเตอร์ไปซ่อนตามพุ่มไม้หรือก่อหญ้า ให้ผู้ที่มาเฉลิมฉลองช่วยกันหาไข่อีสเตอร์ของแต่ละคน ปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารร่วมกันอย่างมีความสุข บางประเทศเช่นประเทศออสเตรเลีย ประเทศแคนนาดา มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่มีขบวนพาเหรด Easter ส่วนที่อเมริกาก็มีประเพณี Egg Roll จัดขึ้นในทำเนียบขาวเป็นต้น

สัญลักษณ์ของเทศกาลอีสเตอร์ที่เรามักจะคุ้นตาแต่ละอย่างล้วนสื่อความหมายไปในทางการเริ่มต้นชีวิตใหม่ เช่น

  • ไข่ คือสัญลักษณ์ของการเกิดใหม่หรือมีชีวิตใหม่
  • กางเขน และอุโมงค์ที่ว่างเปล่า สิ่อถึงการขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์
  • กระต่าย หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ หรือการเริ่มต้นในฤดูใบไม้ผลิ
  • ผีเสื้อ คือการมีชีวิตใหม่ เปรียบได้กับผีเสื้อที่เพิ่งออกมาจากดักแด้และบินขึ้นสู่ท้องฟ้าเฉกเช่นเดียวกับพระเยซูคริสต์ที่สิ้นพระชมน์อยู่ภายในอุโมงค์ หลังจากนั้น 3 วันก็ฟื้นคืนพระชมน์ชีพ
  • สวนดอกไม้ เปรียบเหมือนความสุขสมหวัง ดอกไม้ที่ใช้เป็นสัญลักษณ์วันอีสเตอร์คือ “ดอกลิลี่”หรือที่เราเรียกกันว่า “ดอกพลับพลึงขาว”